Ιατρείο: Β.Σοφίας 111, 11521.Αθήνα, Τηλ.: 210 6465359, Fax: 210 6465392

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Μεγέθυνση πέους ή φαλλοπλαστική

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 01
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 02
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 03
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 04
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5η

Πρίν

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 08 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 05

Μετά

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 06 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 07
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6η

Πρίν

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 09

Μετά

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 10 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 11 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 12 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 13