Βιοψία προστάτη

Συνδυασμένη τεχνική μαγνητικής τομογραφίας και διορθικού υπέρηχου με λήψη διαπερινεϊκών βιοψιών

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 01

Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη είναι συχνά κλινικά λανθάνον, καθώς σε πολλές νεκροτομικές σειρές έχει ανιχνευθεί σε ποσοστό έως και 80% των ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 80 ετών καθώς και σε ποσοστό περίπου 50% των ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 50 ετών. Κατά τη διάγνωση και τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη, από κλινικής πλευράς είναι σημαντική η διάκριση του σταδίου Τ2 (όπου η διήθηση δεν ξεπερνά τα όρια της κάψας του αδένα) από το στάδιο Τ3 (όπου ο όγκος έχει επεκταθεί πέρα από την προστατική κάψα, στο περιπροστατικό λίπος ή τους παρακείμενους ιστούς).

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, σε ασθενείς με αυξημένη τιμή ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), στηρίζεται κυρίως στα αποτελέσματα της βιοψίας με την καθοδήγηση του Διορθικού Υπερηχογραφήματος (ΔΥΓ). Επειδή η ακρίβεια του ΔΥΓ στην ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη είναι χαμηλή, η διάγνωση στηρίζεται συχνά σε πολλαπλές τυχαίες βιοψίες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα αλλά και σε αυξημένη συχνότητα επιπλοκών όπως είναι σηπτική λοίμωξη με πυρετό, αιματουρία, αιμοσπερμία (αίμα με την εκσπερμάτιση ,οξεία επίσχεση ούρων (αδυναμία ούρησης) κ.α.. Για αυτούς τους λόγους, προέβαλλε η ανάγκη για την ανάπτυξη μιας απεικονιστικής μεθόδου που να επιτρέπει ακριβή ανίχνευση και εντόπιση του καρκίνου, καθοδήγηση της βιοψίας με ΔΥΓ, και λήψη των βιοψιών όχι δια μέσω του εντέρου αλλά δια μέσω του δέρματος του περίνεου (χωρίς να περνά η βελόνα δια μέσω του εντέρου.

Αυτή η καινούργια μέθοδος βιοψίας είναι σχεδόν χωρίς επιπλοκές και καταφέρνει να ανιχνεύσει τρείς φορές περισσότερους καρκίνους απο ότι η συμβατική μέθοδος βιοψίας.

Ακόμη καταφέρνει να μας δείξει την ύποπτη εστία πριν πάρουμε την βιοψία με ακρίβεια περίπου 80%.Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τυφλές 12-20 βιοψίες όπως με την κλασσική μέθοδο αλλά μόνο 2-3 σύμφωνα με τις ύποπτες εστίες. Αυτό κατορθώνεται με την ταυτόχρονη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας που έχει ανακαλύψει πιθανές εστίες και χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες με ειδικό λογισμικό τις μετατρέπουμε σε τρισδιάστατες όπου σημειώνονται οι ύποπτες περιοχές και κατόπιν τοποθετούνται στον υπέρηχο -που εκτελείται από τον γιατρό σε πραγματικό χρόνο- και με ειδικούς αισθητήρες τον καθοδηγούν για να πάρει βιοψία ακριβώς στην περιοχή που πρέπει.

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 01

Μπορούμε να εκτιμήσουμε επακριβώς το μέγεθος της βλάβης και εάν κατόπιν αποδειχθεί από την ιστολογική εξέταση καρκινική μπορούμε να την εντοπίσουμε με ευκολία και να την θεραπεύσουμε ακόμα και χωρίς χειρουργείο με λέιζερ και άλλες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο με την τεχνική εδώ:

Η επίδραση του καρκίνου του προστάτη στην καθημερινή ζωή των ανδρών

Ο καρκίνος του προστάτη επηρεάζει την σωματική και συναισθηματική υγεία των ανδρών, τις σχέσεις και την κοινωνικής ζωή. Σύμφωνα με μία μελέτη, είκοσι επτά άνδρες υποβλήθηκαν σε ερωτηματολόγια σε διαφορετικά στάδια της νόσου: εννέα άνδρες πριν από την ακτινοθεραπεία, οκτώ άνδρες σε 6-8 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία και 10 άνδρες 12-18 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία. Ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο είχαν ερωτηθεί τέσσερις τομείς εμφανίστηκαν ως σημαντικοί για τους άνδρες: ο αλγόριθμος της διάγνωσης, η διάγνωση, η επίδραση του καρκίνου του προστάτη και της θεραπείας του στην καθημερινή ζωή και να ζουν με καρκίνο του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη διαγνώστηκε χρησιμοποιώντας την ανίχνευση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), την δακτυλική εξέταση και τη βιοψία. Πολλοί άνδρες δεν κατάλαβαν τις συνέπειες το να έχεις υψηλό PSA προτού να κάνουν την εξέταση. Οι επώδυνες βιοψίες του προστάτη θεωρήθηκαν ως το χειρότερο μέρος της εμπειρίας της ασθένειας. Η ακτινοθεραπεία θεωρήθηκε λιγότερο επεμβατική από άλλες θεραπείες, αν και συνδέεται με άγχος και ταλαιπωρία.