Επικοινωνία

Δρ. Nίκος Μερτζιώτης

Ιατρείο: Β.Σοφίας 111, 11521, Αθήνα

Τηλ.: 210-646 5359

Fax: 210-646 5392

E-mail: mertz@hol.gr