ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνων
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Μετεκπαιδευθείς στην Αγγλία,UCL,U.K.
Πρόεδρος Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Προσωπικές πληροφορίες
Επαγγελματική Προϋπηρεσία
Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Διακρίσεις
Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις - Βιβλία- Διακρίσεις